תולדות החברה

ציר הזמן

תהליך הפיתוח של החברה

2008

קו הייצור הראשון שהוקם במפעל Zhejiang.

2011

הסתיימה פעולת ייצור הקו האוטומטי.

2011

ייבוא ​​קו הייצור הראשון

2014

הקים צוות מכירות סניף שנזן באואן.

2015

מותג הוקם לבנייה עצמית: שוהאן

2019

להיות ספק של PISEN, COOLPAD, TAIER וחברות רשומות אחרות.הגיע לשיתוף פעולה אסטרטגי עם המקבילה הידועה קוריאה ROSWIN בשנת 2019.